การแสดง

ในประเทศเกาหลีนั้นมีการแสดงตลอดทั้งปีจำนวนมาก รวมทั้งการแสดงแบบดั้งเดิม, การแสดงแบบตี/เคาะจังหวะ, การแสดง B-Boy, ฟิวชั่น คูกัก (ดนตรีพื้นบ้าน) และศิลปะการต่อสู้ มาลองสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของเกาหลีโดยการชมการแสดงในระหว่างการท่องเที่ยวของท่าน
HOW TO BOOK PERFORMANCES >

Deoksugung Palace Royal Guard-Changing Ceremony

Deoksugung Palace has held a guard-changing ceremony since 1996 after thorough historical research by leading historians. The ceremony, which is held in front of the Daehanmun Gate of Deoksugung Palace, is a tradition…


The Korea House (Folk Performance)

Korea House has been a venue for Korean traditional performing arts for more than 20 years, presenting various musical performances, court dances, and folk dances such as Pungmulnori (farmers’ percussion performance), Talchum (mask dance), Pansori…


NANTA jeju

NANTA has been running since October 1997 and is the most popular show ever in Korea. It also has achieved outstanding international success, having been performed on Broadway and around the US and the rest of the world. It receives rave reviews wherever it performs…


Jump

Ever since first hit the stage in July 2003, Jump has been incredibly popular in Korea. It also has had remarkable international success. In 2005 and 2006 it took the Edinburgh Fringe Festival by storm, and then went on to tour around the world, ending up on London’s West End …