กลับไปหน้าหลัก

Skinanniversary

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ประโยชน์

A,B,C,D course get 50% Discount

A course \55,000 -> OFF -> \27,500
: skincare[40min.]+make-up+Art
B course \88,000 -> OFF -> \44,000
: skincare[60min.]+make-up+Art
C course \150,000 -> OFF -> \75,000
: skincare[120min.]+make-up+Art
D course \55,000 -> OFF -> \27,500
: skin education+skincare[40min.]+make-up+Art

ไฮไลท์

The World largest beauty culture experience complex
+Skinanniversary Beauty Town+

ที่ตั้ง

580-1, Munbal-ri, Gyoha-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea, 413-832 Paju, South Korea
Tel. +82-31-955-1688 / Fax. +82-31-955-1688