ทริปเดินทางไปยัง “นครเนเปิลส์แห่งเกาหลี”, ปูซาน, ทงยองและกอเจ