May 14, 2012

เทศกาลหิ่งห้อยที่ มูจู

เทศกาลหิ่งห้อยที่เมืองมูจู จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 16 ที่เมืองมูจู จังหวัด ชอลลาบุกโด (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโซล ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 8-16 มิถุนายน 2555

เทศกาลหิ่งห้อย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนมีมิตรไมตรีอันดี กับระบบนิเวศวิทยา หิ่งห้อยจะอาศัยอยู่ที่ ๆ มีระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาดเท่านั้น ถือว่าเป็น กุศโลบาย ในการส่งเสริมให้ผู้คนรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน งานนี้ จะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อย และระบบนิเวศวิทยาที่พิพิธภัณฑ์หิ่งห้อย นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และหาประสบการณ์กับชีวิตความเป็นอยู่เชิงเกษตรของชาวบ้าน และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น สำรวจหิ่งห้อยในยามค่ำคืน หรือทดลองตกปลาเทร้าท์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่www.visitkorea.or.kr

กลับไปหน้าหลัก