เที่ยวพระราชวังชางด็อกกุงในคืนพระจันทร์เต็มดวง

2369665_image_1
2369665_image_6

 

พระราชวังชางด๊อกกุง เชิญนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “จันทร์กระจ่างกลางพระราชวังชางด๊อก” Moonlight Tour at Changdoekgung Palace โดยในปีนี้ได้กำหนดวันที่จัดงาน ในคืนวันที่ 19, 20 เมษายน 23,24 พฤษภาคม และ 21, 22 มิถุนายน เวลา 20.00 น. ณ พระราชวังชางด็อกกุง ในกรุงโซล
ซึ่งเป็นพระราชวังที่กษัตริย์พำนักในอดีต และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การ ยูเนสโก้ โดยมีการจัดพิธีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในพระราชวัง ชาง ด๊อกกุง ซึ่งปกติจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมหลังพระอาทิตย์ตกดิน แต่ในพิธีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง 20.00 น.ถึง 22.00 น. ตามวันดังกล่าว ผู้ที่จะเข้าชมจะต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู 30,000 วอน หรือประมาณ 1 พันบาท ซึ่งในแต่ละวัน เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานเพียง 100 ท่านเท่านั้น งานจะเริ่มขึ้นในเวลา 20.00 น. ซึ่งในวันดังกล่าวจะเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงในเกาหลี ซึ่งมีความงดงามมาก เปิดโอกาสให้เดินชมพระราชวัง พร้อมถ่ายรูป เพลิดเพลินกับอาหารว่าง และเครื่องดื่มแบบโบราณของเกาหลี รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงดนตรีดั้งเดิม ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในพระราชวังชางด๊อกกุงสมัยอาณาจักรโชซอน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.visitkorea.or.kr