[Korea] การเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน เริ่มเปิดบริการ 17 มิถุนายนนี้


ภาพ: บรรยากาศยามค่ำคืนของพระราชวังชังคยองกุง

ร่องรอยความเป็นมาจากอดีตกว่า500 ปีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อย่างพระราชวังคยองบกกุง และพระราชวังชังคยองกุง ในสมัยราชวงศ์โชซอน เตรียมต้อนรับผู้มาเยือนสำหรับการเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา17:30 น. – 22:00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน
การเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน เป็นที่นิยมแม้กระทั่งในกลุ่มคนเกาหลีด้วยกันเอง เนื่องจากบรรยากาศยามเย็นอันเงียบสงบให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากช่วงเวลากลางวัน
สำหรับการเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน จะมีตั๋วแยกต่างหาก โดยจะขายตั๋วตามลำดับก่อนหลัง และไม่มีฟรีค่าเข้าชมสำหรับผู้ที่ใส่ชุดฮันบก ในกรณีที่ตั๋วเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน ของพระราชวังคยองบกกุง และพระราชวังชังคยองกุง ขายหมด ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมพระราชวังถ็อกซูกุงแทนได้ เนื่องจากเปิดบริการให้เข้าชมในช่วงกลางคืนเช่นกัน (เข้าชมรอบสุดท้าย 20:00, เวลาปิด 21:00, ปิดบริการวันจันทร์)
อ้างอิงตามเวลาดวงอาทิตย์ตก และการเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน จะปิดให้บริการตั้งแต่ 5 สิงหาคม ไปจนกระทั่ง 15 กันยายน


ขัอมูลเพิ่มเติม
พระราชวังคยองบกกุง การเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน
☞ ระยะเวลา& ชั่วโมงเปิดทำการ* การเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง ; ปิดวันอังคาร
– มิถุนายน: 17-30 มิถุนายน / 19:30-22:00
– กรกฎาคม: 22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม / 19:30-22:00
– กันยายน: 16-29 กันยายน / 19:00-21:30
– ตุลาคม: 21 ตุลาคม -3 กันยายน / 19:00-21:30

☞ ค่าเข้าชม: 3,000 วอน
☞ การซื้อตั๋ว สถานที่เข้าชม
* จำกัดผู้เช้าชมชาวต่างชาติ 500 คนแรกต่อ วัน :ซื้อตั๋วได้สูงสุดตนละ 4 ใบ
* เฉพาะการซื้อตั๋วยังสถานที่เข้าชม อนุญาตสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น
☞ เว็บไซต์พระราชวังคยองบกกุง: www.royalpalace.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)

พระราชวังชังคยองกุง การเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน
☞ ระยะเวลา& ชั่วโมงเปิดทำการ* การเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง ; ปิดวันจันทร์
– มิถุนายน: 17-30 มิถุนายน / 19:30-22:00
– กรกฎาคม: 22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม / 19:30-22:00
– กันยายน: 16-29 กันยายน / 19:00-21:30
– ตุลาคม: 21 ตุลาคม -3 กันยายน / 19:00-21:30

☞ ค่าเข้าชม: 1,000 วอน
☞ การซื้อตั๋ว สถานที่เข้าชม
* จำกัดผู้เช้าชมชาวต่างชาติ 300 คนแรกต่อ วัน :ซื้อตั๋วได้สูงสุดตนละ 4 ใบ
* เฉพาะการซื้อตั๋วยังสถานที่เข้าชม อนุญาตสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น

☞ เว็บไซต์พระราชวังชังคยองกุง: cgg.cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

พระราชวังถ็อกซูกุง การเข้าชมพระราชวังยามค่ำคืน
☞ ระยะเวลา& ชั่วโมงเปิดทำการ* วันอังคาร-วันอาทิตย์ / 09:00-21:00 * การเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
☞ ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 1,000 วอน, เด็ก 500 วอน
* สำหรับการเข้าชมในยามค่ำคืนที่พระราชวังถ็อกซูกุง ไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วต่างหาก และฟรีค่าเข้าชมสำหรับผู้ที่ใส่ชุดฮันบก

☞ เว็บไซต์พระราชวังถ็อกซูกุง: www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)

☞ เว็บไซต์องค์การบริหารมรดกทางวัฒนธรรม: www.cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย
มาเลย์)


ข้อมูลจากองค์การบริหารมรดกทางวัฒนธรรม