เทศกาลดอกเชอรี่บานที่เกาหลี

cherry-blossom

ในปีนี้ คาดการณ์ว่า ดอกเชอรี่จะผลิ ดอก สะพรั่งบาน เริ่มต้นที่ ย่ายซอกวิโพ ที่เกาะเชจู ซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของคาบสมุทรเกหลี เป็นที่แรกในวันที่ 20 มีนาคม เทศกาลดอกเชอรี่บานที่ชินแฮ จะจัดขึ้นในวันที่ 1-10 เมษายน ขณะที่กรุงโซลจะเพลิดเพลินบรรยากาศ เทศกาลดอกเชอรี่บานที่ ยอดีโดในวันที่ 4-10 เมษายน และคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดประมาณวันที่ 13 เมษายน ในกรุงโซล

นอกจากนี้ปลายเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูใบไม้ผลิ หรือ เทศกาลดอกไม้บาน จะมาถึงทั่วประเทศเกาหลี ไม่ว่าในเมือง ภูเขา หรือ ท้องทุ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ และความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ ทั่วประเทศเกาหลี