Hello, world!

This example is a quick exercise to illustrate how the default, static navbar and fixed to top navbar work. It includes the responsive CSS and HTML, so it also adapts to your viewport and device.

Learn more

Come to Korea for the latest trends & more

 

ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับของ Trendy Korean Lover ทุกท่านที่มีต่อ กิจกรรม Come to Korea for the Latest Trends and More องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกรับ Travel Trendy Kit ทั้ง 2,000ท่าน

ตั้งแต่วันที่ 18สิงหาคมที่ผ่านมา ทางผู้จัดกิจกรรมขอประกาศปิดการแลกรับของรางวัลตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ติดตามกิจกรรมสุดพิเศษที่เลือกสรรพิเศษแด่ Korean Lover เช่นคุณได้ตลอดทั้งปี ที่ www.Facebook.com/ KTOThailand และ www.KTO.or.th

Busan International Film Festival

 

 19th Busan Film Festival 2014

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพูซาน 2014

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพูซาน ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 1996 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-11 ตุลาคม 2557

ภาพยนตร์ที่นำมาฉายในเทศกาลครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 313 เรื่อง จาก 79 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ภาพยนตร์จากประเทศไทย หลายเรื่อง อาทิเช่น คิดถึงวิททยา ฟ้าแก้มโต และอีกหลายๆ เรื่อง ได้เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพูซานด้วย

ผู้ที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  www.biff.kr

 

Come to Korea for the latest trends and more

Come To Korea For the lastest trends and more
องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีประเทศไทย มอบประสบการณ์ครั้งใหม่พร้อมรับสิทธิพิเศษ
ให้เฉพาะ Korean Lover เช่นคุณ

ร่วมกิจกรรมกับเราง่ายๆ เพียงแค่
• เป็น 2,000 ท่านแรก ที่กำลังเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
• แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ e-ticket ของตั๋วเครื่องบินและใบจองที่พักจาก (สำหรับเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น) โดยเดินทาง ภายในระยะเวลา 18สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 แลกรับภายใน
• ระยะเวลา 18 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2557 หรือจนสินค้าจะหมดแลกรับได้ที่ สำนักงานอสท.เกาหลี (อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น25)
ยกเว้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักเปลี่ยนเครื่อง ที่ประเทศเกาหลีใต้

สิทธิพิเศษแรกเพื่อคุณ
Travel Trendy Kit สุดชิค จำนวน 2,000 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย)
• บัตรเงินสด Cash bee card มุลค่า 8,000วอน (สำหรับใช้จ่ายในการเดินทางรถไฟใต้ดิน, รถประจำทางและรถแท็กซี่)
• Gyeonggi-do coupon book
• Mask pack จาก Skin anniversary
• Passport Case

พิเศษ! สำหรับ 500 ท่านแรก
• รับเพิ่ม Gangwon-do coupon book *(หรือจนกว่าของจะหมด)

สิทธิพิเศษยิ่งกว่า
เพียงแค่คุณร่วมรับสิทธิพิเศษแรกกับเรา คุณยังสามารถร่วมลุ้นสิทธิพิเศษยิ่งกว่า ได้โดยแสดงสำเนาหน้าแรกพาสปอร์ตและกรอกเอกสารแบบสอบถามที่ได้รับจากอสทใเกาหลีอย่างครบถ้วน นำมายื่นได้ที่สำนักงาน อสทใเกาหลีหรือส่งทางอีเมลล์ koreaplaza@kto.or.th คุณอาจเป็นผู้โชคดีเพียงท่านเดียวที่ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลีฟรี! จำนวน 2 ใบ ประกาศผลทาง Facebook/KTOThailand วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อตกลงและเงื่อนไข:
1.สวงนสิทธิ์สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม สำหรับแลกรับของรางวัล วันที่ 1ส.ค. – 31 ธ.ค. 2557 สำหรับกิจกรรมลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลีฟรี! จำนวน 2 ใบ ประกาศผลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านทาง Facebook/KTOThailand หรือติดต่อที่สำนักงาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี อาคาร อินเตอร์เชนจ์ ชั้น25 (ยูนิต 3) เลขที่ 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.30น. โทร. 02-611-2731-2 แฟกซ์ 02-611-2734 และประกาศรายชื่อผ่านทาง www.KTO.or.th
3.*ผู้ที่มีสิทธิแลกรับรางวัล แพจกเกจการเดินทาง จะต้องแสดงสำเนา เอกสารการสำรองที่นั่งเครื่องบิน และโรงแรม หรือแพกเกจการท่องเที่ยวเกาหลี เฉพาะการเดินทางโดยบุคคลเท่านั้น ซึ่งเดินทางในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมหนังสือเดินทาง เพื่อแลกรับของรางวัลจำนวน2,000ชุด สำหรับผู้ที่แสดงหลักฐาน 500ท่านแรก รับเพิ่มและของรางวัล อีก500ชิ้น (หรือจนกว่าของจะหมด)
4. **ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ตั๋วเดินทาง จะต้องแสดงสำเนาตราประทับตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกรอกแบบสอบถามจากผู้จัดกิจกรรมและ ต้องเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 โดยของรางวัลตั๋วเครื่องบินหากมีการมอบของรางวัล และ/หรือ มีการออกบัตรโดยสารเครื่องบินแล้วทางผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนรับผิดชอบในการยกเลิก ล่าช้า เลื่อน หรือการจัดตารางบินใหม่ของสายการบินทุกกรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางอธิ ภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน หรือการเปลี่ยนที่นั่งของชั้นสายการบิน หรือการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
5.ของรางวัลทุกชิ้นไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ผู้รับของรางวัลรับรู้และยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงือนไขของผู้จัดกิจกรรม และทางสายการบินผู้สนับสนุนรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน
6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. พนักงาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9. กติกาการตัดสิน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจะเลือกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้กรอกแบบสอบถามซึ่งคณะกรรมการจะเลือกคำตอบ ที่สื่อถึงการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีได้เหมาะสมที่สุด

เทศกาลหิ่งห้อยที่ มูจู (Muju Firefly Festival)

เทศกาลหิ่งห้อยที่เมืองมูจู จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 17 ที่เมืองมูจู จังหวัด ชอลลาบุกโด (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโซล ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 7-15 มิถุนายน 2557

เทศกาลหิ่งห้อย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนมีมิตรไมตรีอันดี กับระบบนิเวศวิทยา หิ่งห้อยจะอาศัยอยู่ที่ ๆ มีระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาดเท่านั้น ถือว่าเป็น กุศโลบาย ในการส่งเสริมให้ผู้คนรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน งานนี้ จะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อย และระบบนิเวศวิทยาที่พิพิธภัณฑ์หิ่งห้อย นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และหาประสบการณ์กับชีวิตความเป็นอยู่เชิงเกษตรของชาวบ้าน และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น สำรวจหิ่งห้อยในยามค่ำคืน หรือทดลองตกปลาเทร้าท์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.visitkorea.or.kr

นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีสำหรับโรงแรมที่เกาหลี ได้ตั้งแต่ เมษายน

นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีสำหรับโรงแรมที่เกาหลี ได้ตั้งแต่ เมษายน

รัฐบาลเกาหลีได้ออกกฎใหม่ในเรื่องการขอคืนภาษี นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษี สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เกาหลี ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน   โดย นักท่องเที่ยว จะต้องพักในโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 2 คืนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 วัน สามารถ ขอคืนภาษีได้  (นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ หรือไปกับกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถขอคืนภาษีได้)

สามารถตรวจสอบวีธีขอคืน ภาษี รวมถึง รายชื่อโรงแรม ที่ สามารถขอคืนภาษีได้ ณ ปัจจุบันได้ที่ www.visitkorea.or.kr

เทศกาลโคมบัว ฉลองวันวิสาขบูชาที่กรุงโซล (Lotus Lantern Festival to take place in Jongno)

Lotus Lantern Festival 2014

Jogyesa Temple<a href=

เทศกาลโคมบัว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา หรือ วันประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ได้สืบทอดมา ตั้งแต่สมัยไตรอาณาจักรของเกาหลีเมื่อสองพันกว่าปีก่อน และได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีในใจกล่งกรุงโซล โดยในปีนี้ จะจัพขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557

ในช่วงเทศกาล จะมีการห้อยโคมไฟดอกบัวหลากสีสัน พร้อมการจัดเทศกาลรื่นเริงทั่วประเทศ ตั้งแต่ในพระราชวัง ไปจนถึงหมู่บ้านเล็ก ๆ

จุดเด่น หรือ ไฮไล้ท์ ของงาน คือ ขบวนพาเหรดโคมไฟ ในใจกลางกรุงโซล ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 (เวลา 19.00-21.30 น.) ขบวนพาเหรดเริ่มต้นที่ทงแดมุน ถึงวัดโชเกซา โดยในทุกๆปี จะมีพุทธศาสนิกชนชาวเกาหลี ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยว มาร่วม ในงานนี้ทุกปี กว่า 7 แสนคน

เทศกาลโคมบัวจะมีการประดับโคมไฟ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ต่าง ๆ เช่น มังกร เสือ หรือ ช้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนา นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การทำโคมบัวด้วยตัวเองเพื่อร่วมขบวนและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.llf.or.kr

อสท.เกาหลี เชิญชม การแสดงพิเศษ “THE WEDDING SHOW และ PAINTER’S HEROES” พร้อมกับทัวร์ราคาพิเศษ ณ ศูนย์ฯสิริกิตติ์

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) ประจำประเทศไทย เชิญชมการแสดง “THE WEDDING SHOW และ PAINTER’S HEROES” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ ณ เวทีกลาง ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลาประมาณ 13.30-13.50

สำหรับงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” นับว่าเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในครั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงของ อสท.เกาหลี(บู้ธหมายเลข PC 116) พร้อมพบกับ 10 บริษัททัวร์ชำนาญเส้นทางเกาหลี ระดับแนวหน้า จะมานำเสนอรายการทัวร์เกาหลีในราคาพิเศษ และรับของที่ระลึกหลายรายการ จาก อสท.เกาหลี และบริษัททัวร์

นอกจากนี้ ยังมี องค์กร และจังหวัดจากเกาหลีมาร่วมงานในบู้ธ อสท.เกาหลีด้วยคือ บู้ธของจังหวัดคังวอนโด และจังหวัดเคียงคีโด ที่มีแหล่งท่องเที่ยว และฉากละครดังของเกาหลีหลายเรื่อง

เทศกาล หิมะ ที่ ภูเขา แทแบ็ค (Taebaek Mountain Snow Festival 2014)

 

ภูเขา แทแบ็ค ในจังหวัดคังวอนโด จะมีการจัดเทศกาลหิมทุกปี โดยปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 มกราคม-26 มกราคม 2557 ที่บริเวณ อุทยานภูเขาแทแบ็ค โดยในปีนี้มีธีมชื่อ หิมะ ความรัก และความสนุก

ในช่วงเทศกาลภูเขาแทแบ็ค จะกลายเป็นสีขาวสดใสที่ถูกห่มไว้ด้วยหิมะขาวโพลน หิมะจะปกคลุม ทั่วไปตลอดไปถึงยอดเขาแทแบ็ค ตลอดจนนักท่องเที่ยวยังจะได้ตื่นตากับนิทรรศการแกะสลักน้ำแข็ง รวมไปถึงการละเล่นต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ยังมี การแข่งขันปีนเขาระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ตุ๊กตาหิมะ รวมถึง สนุกกับอุโมงค์หิมะ และ เลื่อนหิมะ “โอกุง” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ ของ เทศกาลหิมะ ที่ภูเขา แทแบ็ค แห่งเดียวเท่านั้น

สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงวิธีการเดินทางได้ที่ http://festival.taebaek.go.kr

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ที่อินเจ (Inje Ice Fish Festival 2014)

 

เทศกาลตกปลาน้ำแข็งอินเจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม-26 มกราคม 2557 ที่ทะเลสาปซอยังโฮ ใกล้กับท่าเรือบูเพียง ตำบลอินเจ จังหวัด คังวอนโด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาหลี  เทศกาลนี้ได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี  เป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่ง ที่ดึงดูดผู้คนกว่า เจ็ดแสนคนมาเยือนทุกปี   ในช่วงเทศกาล แม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งจะถูกเจาะรูเห็นสายน้ำไหลอยู่ข้างล่าง ซึ่งสร้างเพลิดเพลินให้แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง  นอกจากนั้นแล้ว  ผู้มาเยือนเทศกาลยังจะได้สนุกสนานกับรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการแข่งขันตกปลาน้ำแข็ง การเล่นโบวลิ่งบนลานน้ำแข็ง และการแข่งขันฟุตบอล บนลานน้ำแข็ง ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.injefestival.co.kr

Member