รถไฟใต้ดิน

subway

[แผนที่เส้นทางของ 5678 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนคอร์ปอเรชั่นกรุงโซล]

 
รถไฟใต้ดินเป็นวิธีที่สะดวก และอาจจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดจากทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รถไฟใต้ดินจะเชื่อมต่อท่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกที่โดยที่จะขจัดความยุ่งเหยิงที่เห็นได้บนถนนออกไป ทำให้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปรอบๆ!

รถไฟใต้ดินนั้นมีการดำเนินการอยู่ห้าเมืองใหญ่ รวมทั้งกรุงโซล, ปูซาน, แดกู, ควางจู และแดจอน โซลถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุดในแง่ของขนาดและจำนวน โดยที่ศูนย์กลางจะอยู่ในเมืองจากสายที่ 1 ถึง 9 และสายเพิ่มเติมจะแตกแขนงออกไปในพื้นที่นครบาล นอกจากนี้ในแต่ละสถานีรถไฟใต้ดินจะมีชื่อ ตัวเลขและสีที่เป็นตัวแทนของรถไฟใต้ดินสาย ด้วยคำแนะนำเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกคนก็สามารถใช้ระบบรถไฟใต้ดินได้อย่างง่ายดาย

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่ออนไลน์ (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ) ให้บริการโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนคอร์ปอเรชั่นกรุงโซล