รถบัสระหว่างเมือง

 Express and Intercity Buses
【ภาพ : ภายนอกอาคารสถานีขนส่งโซลเอ็กซ์เพรสบัส】

รถบัสด่วน (Gosok[โคซก] ,고속, Express) and และรถบัสระหว่างเมือง (Sioe[ชีเว] ,시외, Intercity)

การเดินทางในเกาหลีมีมากมายหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเดินทางระหว่างภูมิภาคคือ รถประจำทาง หรือรถบัส โดยมีทั้งรถบัสด่วนและรถบัสระหว่างเมือง ซึ่งทั้ง 2 แบบมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและราคาตั๋วก็เหมาะสมกับระยะทาง รถบัสเหล่านี้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างสำราญใจ นอกจากนี้ยังมีตารางเดินรถที่แน่นอนทั้งขาออกและขาเข้า.

สถานีขนส่งของรถบัสด่วนและรถบัสระหว่างเมืองจะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเมือง หรือชุมชนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดีในบางเมือง เช่น กรุงโซลนั้นจะมีสถานีขนส่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมือง ดังนั้น คุณควรตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานีขนส่งที่คุณจะใช้บริการก่อนออกเดินทาง และสิ่งสุดท้ายที่ควรตรวจสอบก่อนจองตั๋วโดยสารก็คือ สถานีขนส่งนั้นต้องมีคำว่า “Jonghap” อยู่ด้วย เพราะว่าสถานีขนส่งประเภทนี้จะให้บริการรถบัสทั้ง 2 แบบ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและเลือกประเภทรถที่คิดว่าสะดวกสบายมากกว่า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกำหนดการเดินทางของคุณเป็นสำคัญ.

Express Bus

ให้บริการโดยใช้ทางด่วน (Expressway) และจะจอดที่จุดพักรถแต่ก็แทบจะไม่จอดในเมืองอื่นที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง มีค่าโดยสารแตกต่างกันระหว่างรถบัสแบบธรรมดา (Ilban, 일반, Regular/ Standard) และรถบัสแบบหรูหรา (Udeung, 우등, Luxury) โดยที่รถบัสแบบ Luxury จะมีความสะดวกสบายมากกว่าและมีที่นั่งกว้างขึ้น

Seoul’s Express Bus Terminals:
Seoul (Gyeongbu/Yeongdong Line) Express Bus Terminal
Seoul (Honam Line) Express Bus Terminal (Central City)

* เว็บไซต์ของ Seoul Express Bus Terminal Website: www.exterminal.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

* จองตั๋วออนไลน์และตารางเดินรถของรถบัสด่วน (Express Bus) :
– Kobus: www.kobus.co.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)
– Easy Ticket: www.hticket.co.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

Intercity bus

มีรถบริการ 2 เส้นทาง คือ แบบธรรมดา (Ilban, 일반, Regular) หรือแบบวิ่งตรง (Jikaeng, 직행, Straight) ความแตกต่างระหว่างรถบัสทั้ง 2 แบบ คือ จำนวนจุดจอดรับผู้โดยสาย ซึ่งแบบ Straight จะมุ่งตรงไปสู่จุดหมายโดยไม่แวะจอดระหว่างทาง จะมีคำว่า Mujeongcha (무정차, Non-stop) ติดอยู่ที่หน้ารถ โดยปกติแล้วรถบัสระหว่างเมือง (Intercity, 시외, Sioe) จะมีที่นั่งเหมือนกันทั้งหมดไม่มีการแบ่งชั้น แต่ที่นั่งของรถบัสที่วิ่งตอนดึก (Late night buses) จะกว้างกว่า สะดวกสบายมากกว่า และมีค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย.

 • Seoul’s Intercity Bus Terminals: * เว็บไซต์ของ Seoul Nambu Terminal
  * Seoul Nambu Terminal Website: www.nambuterminal.com (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
  * จองตั๋วออนไลน์และตารางเดินรถของรถบัสระหว่างเมือง (Intercity Bus)
 • Bus Tago: www.bustago.or.kr (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ)
 • ข้อมูลการจองตั๋วของรถบัสระหว่างเมืองทั่วประเทศ: www.busterminal.or.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
 • ระบบจองตั๋วออนไลน์ของรถบัสระหว่างเมือง : txbus.t-money.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
 • Seoul’s Jonghap Bus Terminals: มีบริการทั้งแบบ Express และ Intercity
  1. Dong Seoul Jonghap Terminal
  * เว็บไซต์ของ Dong Seoul Jonghap Terminal: www.ti21.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
  2. Sangbong Jonghap Terminal
  * เว็บไซต์ของ Sangbong Bus Terminal : www.sbtr.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)