พบกับ ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่ พระราชวังและสุสานหลวง


รูป: บ่อน้ำ ควันรัมจี พระราชวังชางด๊อกกุง (ซ้าย) และ หอนักซอนแจ (ขวา)
(เครดิต สำนักงานกิจการวัฒนธรรม)

เมื่อสายลมฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่น พัดไล่ลมหนาวให้ลบลี้ไปจาก พระราชวังและสุสานหลวงในโซล ดอกตูมดอกแรกก็ได้ผลิบานออกมาเมื่อ วันที่ 15 มีนาคมจาก ต้นจินเจอร์ในบ่อน้ำ ควันรัมจี ของ พระราชวังชางด๊อกกุง และบ่อน้ำใน พระราชวังชางคยองกุง,หอนักซอนแจ พระราชวังชางด๊อกกุง,ศาลากลางน้ำ พระราชวังคยองบกกุง , พระที่นั่งชุงฮวาจอน พระราชวังถ๊อกซูกุง ซึ่งบานตามติดกันมา และจะผลิบานกระจายทั่วทั้งพระราชวังและสุสานหลวงในกรุงโซล
สำนักงานกิจการวัฒนธรรมได้ออกมาประกาศพยากรณ์ช่วงเวลาดอกไม้บาน และ แนะนำ พระราชวังและ สุสานหลวง 7 แห่ง สำหรับเป็นจุดชมดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
▲ดอกเชอรี่, ดอกอาซาเลีย และดอกกุหลาบ แวะชมบันไดดอกไม้ที่ภูเขาอมาอีซัน ,ฉากหลังของ
พระราชวังคยองบกกุง พระที่นั่งกโยแท ในช่วงต้นเดือน เมษายน▲ ดอกแอปริคอทและดอกโบตั๋น, แวะไปชมได้ที่หอนักซอนแจ พระราชวัง
ชางด็อกกุง ในช่วงปลายมีนาคม ▲ ดอกแอปริคอท, ดอกเชอรี่ และดอกพลัม, แวะไปชมได้ที่ สะพาน อ๊กชองกโย และ ลำธารใกล้ๆ ในช่วงปลาย มีนาคม ▲ ดอกโบตั๋น ดอกรอยัลอาซาเลีย และดอกอาซาเลีย แวะไปชมได้ที่ พระที่นั่งชุงฮวาจอน พระราชวังถ๊อกซูกุง ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ▲ ดอกเชอรี่ , แวะไปชมได้ที่ รอบๆสุสานองค์หญิงท๊อกฮแย ที่ สุสานหลวงฮงนึงและยูรึง ที่ นัมยางจู ในช่วงกลางเดือน เมษายน ▲ ดอกอาซาเลีย แวะไปชมได้ที่ สุสานหลวงแทรึงและคังนึง ที่โซล ในช่วงต้นเดือน เมษายน. ▲ต้นสนและดอกอาซาเลีย แวะไปชมได้ที่ สุสานหลวงยุงนึง
และกอนลึง
ที่ฮวาซอง ในช่วงต้นเดือน เมษายน
ข้อควรคำนึงคือ ดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะบานเต็มที่หลังจากที่บานไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อเดินทางไปชมที่พระราชวังและสุสานหลวง
▲ พยากรณ์ดอกไม้บาน สำหรับพระราชวัง

พระราชวัง ดอกไม้ พยากรณ์ดอกไม้บาน
พระราชวังคยองกุง เชอร์รี่ เม.ย. 08 – 25
พลัม มี.ค. 22 – เม.ย.12
แอปริคอท เม.ย.02 – 15
เชอร์รี่ เม.ย.02 – 18
พระราชวังชางด๊อกกุง จินเจอร์ มี.ค. 15 – 29
พลัม, เชอร์รี่ มี.ค. 22 – เม.ย. 10
เชอร์รี่ เม.ย.08 – 23
รอยัล อาซาเลีย เม.ย. 08 – พ.ค. 20
โบตั๋น พ.ค. 01 – 20
พระราชวังชางคยองกุง จินเจอร์ มี.ค. 15 – 29
อาซาเลีย, เชอร์รี่ มี.ค. 27 – เม.ย. 23
รอยัล อาซาเลีย เม.ย.08 – พ.ค. 20
พลัม, แอปริคอท มี.ค. 22 – เม.ย. 15
พระราชวังถ๊อกซูกุง เชอร์รี่ เม.ย. 02 – 15
แอปริคอท เม.ย. 02 – 15
รอยัล อาซาเลีย เม.ย. 08 –พ.ค. 20
โบตั๋น พ.ค. 01 – 20
ศาลเจ้าจงมโย อาซาเลีย, รอยัล อาซาเลีย มี.ค. 27 – พ.ค.23
แอปริคอท เม.ย. 02 – 15
▲ พยากรณ์ดอกไม้บานสำหรับสุสานหลวง

สุสานหลวง ดอกไม้ พยากรณ์ดอกไม้บาน
ดงกูรึม, กูรี พีช, แครมบาร์ค เม.ย.01 – มิ.ย. 15
ควังนึง, นัมยางจู ซัมซูยุ (cornus fruit) มี.ค. 25 – เม.ย. 15
อาซาเลีย เม.ย. 02 – 22
ซารึง, นัมยางจู อาซาเลีย เม.ย. 01 – 4.20
ฮงนึง& ยูรึง, นัมยางจู เชอร์รี่ เม.ย. 23 – พ.ค. 15
แทรึง & คังนึง, โซล อาซาเลีย, รอยัล อาซาเลีย มี.ค. 27 – พ.ค. 20
จองนึง, โซล อาซาเลีย มี.ค. 27 – เม.ย. 28
อึยรึง, โซล รอยัล อาซาเลีย พ.ค. 02 – 20
ฮอลลึง & อิลลึง, โซล อาซาเลีย, ซัมซูยุ (cornus fruit) มี.ค. 27 – เม.ย.28
ซอลลึง & จองนึง, โซล เชอร์รี่ เม.ย.03 – 19
ยองนึง& นยองนึง, ยอชู อาซาเลีย มี.ค. 27 – เม.ย. 30
ซอโอรึ, โกยาง เชอร์รี่ เม.ย. 11 – 20
ซอซัมนึง, โกยาง อาซาเลีย เม.ย. 01 – 20
ยุงนึง & กอนลึง, ฮวาซอง เชอร์รี่ เม.ย. 11 – 20
อาซาเลีย, ระฆังเงิน

เม.ย. 10 – 20
จังนึง, คิมโพ อาซาเลีย, เชอร์รี่ เม.ย. 10 – 20

※วันที่ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาของดอกไม้ที่บานเต็มที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ


ขัอมูลเพิ่มเติม
☞ สถานที่: พระราชวังและสุสานหลวงรอบๆกรุงโซลและคยองกีโด
☞ อีเว้นล่าสุดที่พระราชวังและสุสานหลวง
พระราชวังถ๊อกซูกุง spring music recital: Aเม.ย.. 06 – 27, 2018.
– เปิดเป็นพิเศษสำหรับ เนินเขาอาซาเลีย ใกล้ๆ สุสานหลวงของพระเจ้าเซจง : เม.ย.. 14 – 22, 2018. เปิดเฉพาะช่วงเวลาทำการ/ เส้นทางเดินขอ ยองนึง & นยองนึง ใน ยอชู

☞ สำนักงานกิจการวัฒนธรรม เว็ปไซต์ : www.cha.go.kr (เกาหลี , อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี : +82-2-1330 (เกาหลี , อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)


ข้อมูลจากสำนักงานกิจการวัฒนธรรม