กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการฟรีค่าเข้าชมในช่วงวันหยุดเทศกาลซอลลัล


รูป: ห้องโถงอินเจิงจอน ใน พระราชวังชางด็อกกุง

สำหรับเทศกาลซอลลัลในปีนี้(วันปีใหม่เกาหลี) จะตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่วันหยุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์(พฤหัสบดี)ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์(อาทิตย์)
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันหยุดตามประเพณีนี้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพระราชวังคยองบกกุง,พระราชวังชางด็อกกุง, พระราชวังชางคยองกุง, พระราชวังด็อกซูกุง,
ศาลเจ้าจงมโย และสุสานหลวงยินดีต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวโดยฟรีค่าเข้าชม โดยเฉพาะ ศาลเจ้าจงมโย จะฟรีค่าเข้าชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า และ ไกด์ เฉพาะ ช่วงวันหยุดนี้เท่านั้น
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
อาทิ พระราชวังคยองบกคุง จะนำเสนอประสบการณ์ในการพักแบบแบบ อนดล (ห้องทำความอุ่นแบบเกาหลี) และจัดงานรับเงิน“เซ-แบซ-ทน(เงินคารวะในช่วงปีใหม่)ที่ห้องจิปกยองดัง และจัดกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นพระราชวังด๊อกซูกุง, สุสานหลวงยองนึงใน ยอจู, ศาลเจ้า ฮยอนจุงซา ในอาซานและสุสานผู้รักชาติเจ็ดร้อยคนในคึมซาน และผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับการละเล่นพื้นบ้านเกาหลีเช่น ทูโฮ, เชกีชากี และ ยุนโนรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนตลอดวันหยุด


ขัอมูลเพิ่มเติม
☞ พระราชวังคยองบกกุง
– เวลาเปิดทำการ: พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 09:00-17:00 / มีนาคม-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 /
มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 (เข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมง ก่อนปิด; ปิดทำการวันอังคาร)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 3,000 วอน / อายุ 7-18 1,500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: www.royalpalace.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)
☞ พระราชวังชางด็อกกุง
– เวลาเปิดทำการ (ห้องโถงพระราชวัง): กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 /
พฤศจิกายน –มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ & วัยรุ่น 3,000 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: www.cdg.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)
☞ พระราชวังชางคยองกุง
– เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 /
พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: cgg.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)
☞ พระราชวังด็อกซูกุง
– เวลาเปิดทำการ: 09:00-21:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)
☞ ศาลเจ้าจงมโย
– เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม∙กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 /
พฤศจิกายน-มกราคม09:00-17:30 (ปิดทำการวันอังคาร)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: www.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)
☞ ซอลนึงและชองนึง
– เวลาเปิดทำการ: มีนาคม-ตุลาคม 06:00-21:00 / พฤศจิกายน-มกราคม 06:30-21:00 /
กุมภาพันธ์ 06:00-18:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
☞ ยองนึง
– เวลาเปิดทำการ: กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00 / มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30 /
พฤศจิกายน-มกราคม 09:00-17:30 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิดทำการวันจันทร์)
– ค่าเข้า (นักท่องเที่ยวต่างชาติ): ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น∙เด็ก 500 วอน
(ฟรีค่าเข้าสำหรับผู้ที่สวมชุดฮันบก & ระหว่างเทศกาลซอลลัล, 15-18 กุมภาพันธ์)
– Website: sejong.cha.go.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)
☞ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี
– เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 / เสาร์-อาทิตย์ 09:00-19:00 (เปิดขายตั๋วจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนปิดการเข้าชม; ปิด 1 มกราคม,วันซอลลัลและวันชูซอก)
– ค่าเข้า ฟรี
– Website: www.gogung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน
☞ โซล ดาซาน คอลเซ็นเตอร์: +82-2-120 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, มองโกเลีย)
☞ 1330 สายด่วน การท่องเที่ยวเกาหลี: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)